برنامه کلاس های فشرده

برنامه کلاس های فشرده بهمن ماه

 

شروع ثبت نام

پایان ترم

شروع ترم

ساعت کلاس

روز کلاس

کد کلاس

ردیف

96/11/08

96/12/16

96/11/15

13 -16

یکشنبه-چهارشنبه

A1.1.DM.22

1

96/11/08

96/12/16

96/11/15

10 -13

یکشنبه-چهارشنبه

A1.2.DM.11

2

96/11/08

96/12/16

96/11/15

19-16

یکشنبه-چهارشنبه

A1.4.DM.33

3

96/11/08

96/12/17

96/11/15

10 -13

یکشنبه -پنجشنبه

A2.2.DJ.11

4

 

 

برنامه کلاس های فشرده آذر ماه

 

شروع ثبت نام

پایان ترم

شروع ترم

ساعت کلاس

روز کلاس

کد کلاس

ردیف

96/08/29

96/10/02

96/09/04

10 -13

شنبه-سه شنبه

A1.1.SM.22-96.09

1

96/08/29

96/10/03

96/09/05

19-16

یکشنبه چهارشنبه

A1.2.DM.44-96.09

2

96/08/29

96/10/03

96/09/05

13 -16

یکشنبه-چهارشنبه

A1.3.DM.33-96.09

3

96/08/29

96/10/03

96/09/05

10 -13

یکشنبه-چهارشنبه

A1.4.DM.22-96.09

4

96/08/29

96/09/30

96/09/02

10 -13

دوشنبه-پنجشنبه

A2.1.LJ.22-96.09

5

 

برنامه کلاس فشرده آبان ماه  

پایان ثبت نام

شروع ثبت نام

پایان ترم

شروع ترم

ساعت کلاس

روز کلاس

کد کلاس

ردیف

96/07/30

96/07/15

96/09/01

96/08/03

16 -19

یکشنبه-چهارشنبه

9608A1.1.DM44

1

96/07/30

96/07/15

96/09/01

96/08/03

13 -16

یکشنبه چهارشنبه

9608A1.2.DM33

2

96/07/30

96/07/15

96/09/01

96/08/03

10 -13

یکشنبه-چهارشنبه

9608A1.3.DM22

3

96/07/30

96/07/15

96/08/29

96/08/01

10 -13

دوشنبه-پنجشنبه

9608A1.4.LJ22

4

 

 

برنامه کلاس فشرده مهر ماه

 

پایان ثبت نام

شروع ثبت نام

پایان ترم

شروع ترم

ساعت کلاس

روز کلاس

کد کلاس

ردیف

29/06/96

16/06/96

30/07/96

02/07/96

16-13

یکشنبه-چهارشنبه

9607A1.1.DM33

1

29/06/96

16/06/96

30/07/96

02/07/96

13-10

یکشنبه چهارشنبه

9607-A1.2.DM22

2

29/06/96

16/06/96

27/07/96

03/07/96

13-10

دوشنبه-پنجشنبه

9607-A1.3.LJ22

3

 

 

برنامه کلاس های فشرده شهریور ماه

 

مهلت ثبت نام

پایان ترم

شروع ترم

ساعت کلاس

روزهای هفته

کد کلاس

ردیف

96/06/04

96/06/29

96/06/05

10-13

یکشنبه- چهارشنبه

9606-A1.1.DM22

1

96/06/04

96/06/30

96/06/06

10-13

دوشنبه - پنجشنبه

9606-A1.2.LJ22

2

 

برنامه کلاس های فشرده مرداد ماه

 

مهلت ثبت نام

پایان ترم

شروع ترم

ساعت کلاس

روزهای هفته

نوع کلاس

کد کلاس

ردیف

96/05/08

96/06/16

96/05/09

10-13

دوشنبه-پنج شنبه

فشرده

9605-A1.1.LJ22

1

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان ثبت نام

 

شروع ثبت نام

 

پایان ترم

 

شروع ترم

 

ساعت کلاس

 

روز کلاس

 

کد کلاس

 

 

ردیف

 

96/09/01

 

96/08/29

 

96/10/02

 

96/09/04

 

10 -13

 

شنبه-سه شنبه

A1.1.SM.22-96.09

 

1

 

96/09/01

 

96/08/29

 

96/10/03

 

 96/09/05

 

16 -19

 

یکشنبه-چهارشنبه

 

A1.2.DM.44-96.09

 

2

 

96/09/01

 

96/08/29

 

96/10/03

 

96/09/05

 

13 -16

 

یکشنبه-چهارشنبه

A1.3.DM.33-96.09

 

3

 

96/09/01

 

96/08/29

 

 

96/10/03

 

96/09/05

 

10 -13

 

یکشنبه-چهارشنبه

A1.4.DM.22-96.09

 

4

 

96/09/01

 

96/08/29

 

96/09/30

 

96/09/02

 

13-10

 

دوشنبه-پنجشنبه

 

A2.1.LJ.22-96.09

 

5

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

با ما در تماس باشید

telegram-site-01

insta-site-01

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۱۰
۸۱
۳۲۶
۲۵۳
۱۵۲۲
۲۵۳۳
۱۴۹۷۵

افراد انلاين

ما 6 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم